Heidelberg Materials jedan je od najvećih integriranih proizvođača građevinskih materijala i rješenja na svijetu, s vodećim tržišnim pozicijama u poslovanju s agregatima, cementom i transportnim betonom. Oko 53.000 zaposlenih na više od 3.000 lokacija u preko 50 zemalja svijeta pruža dugoročne finansijske rezultate kroz operativnu izvrsnost i otvorenost za promjene. U središtu djelovanja leži odgovornost za okoliš. Kao predvodnik na putu ka karbonskoj neutralnosti, Heidelberg Materials stvara materijale budućnosti.

Heidelberg Materials je prisutan u Bosni i Hercegovini od 2000. godine kada je otkupio većinski udio u  kompaniji Heidelberg Materials Cement BiH (bivša Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj) i ušao na tržište transportnih betona.

Naše aktivnosti u Bosni i Hercegovini obavljaju se kroz kompaniju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj. Proizvodnju i plasman raznih vrsta transportnog betona obavlja kompanija Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o, koja je u stopostotnom vlasništvu kompanije Heidelberg Materials Cement BiH.

HM Cement BiH proširio je svoje poslovanje i na područje susjedne Hrvatske, gdje je od 2010. godine vlasnik kompanija Heidelberg Materials Beton Hrvatska d.o.o. i Heidelberg Materials Cement Hrvatska d.o.o. te i na ovaj način plasira visokokvalitetne tipove cementa i betona na tržište Hrvatske.  

Dan otvorenih vrata 2024.
Header DOV 2024
Cementi - vreće
Naš cement
Reference