Učenje i druženje

Obrazovanje i cjeloživotno učenje prioritet su svih kompanija koje djeluju u okviru HeidelbergCement grupe. Osim što redovno održavamo različite obuke za sve naše zaposlene, te podržavamo sve obrazovne institucije i aktivnosti na području naše lokalne zajednice, veoma nas raduje kada imamo priliku ugostiti učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studente za različitih fakulteta koji na licu mjesta mogu naučit jako mnogo o proizvodnji cementa, ali i o svim pratećim aspektima poslovanja jedne tvornice.

Nakon duže pauze uzrokovane pandemijom, ponovo smo u maju ove godine otvorili naša vrata za sve one koji su žedni znanja i željni učiti o industriji cementa u BiH. Tokom ovog maja ugostili smo oko 200 učenika osnovnih škola i više od 100 studenata sa različitih tehničkih fakulteta. 

Učenici su imali priliku da vide kako se doprema sirovina, kako se trakama prebacuje u pogone za drobljenje do određene granulacije, kako se taj materijal peče u rotacionim pećima i na kraju melje i homogenizuje sa ostalim sastojcima kako bi se proizveo cement vrhunskog kvaliteta. Pre riječima naših posjetilaca, ovo je izvanredna prilika da saznaju više o industrijskim modernim tehnologijama i novim pristupima zaštiti okoliša u koje TCK ulaže već više od dvadeset godina. 

Vrlo važan segment u proizvodnji cementa je i upotreba alternativnih goriva. Učenici su mogli da vide kako u te svrhe koristimo stare gume i određene vrsta otpada kako bi doprinijeli očuvanju i zaštiti prirode. A ono čime su svi učenici i studenti bili oduševljeni jeste naš park i naš voćnjak koji iz godine u godinu postaju sve veći i ljepši.
 

Emina Dedić

Stručnjak za komunikacije i CSR

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Posjete učenika.

Posjete učenika.

Posjete učenika.

Posjete učenika.

Posjete učenika.

Posjete učenika.

Posjete učenika.

Posjete učenika.

Posjete učenika.