Tehnička podrška

Nudimo vam podršku i uslugu tehničkog savjetovanja.

Kroz tehničko savjetovanje pružaju se tehničke informacije o našem cementu krajnjim kupcima, tehničko savjetovanje vezano za pravilnu upotrebu našeg cementa, organizovanje uzimanja uzoraka cementa za testiranja i probe, stalni monitoring kvaliteta našeg cementa, saradnja sa tehničkim fakultetima i institutima, i promocija betona kao vrhunskog materijala za građenje.

Tehnički savjetnik djeluje kao stalni servis za rješavanje izazova koji se mogu pojaviti prilikom aplikacije našeg cementa. 

Nurdin Salihbegović

Tehnički savjetnik

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina