Kontakti i lokacije HM Beton BiH

Betonara Sarajevo Doglodi

Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o. Kakanj Doglodi bb Ilidža
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Betonara Lukavac

Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o. Kakanj Magistralni put bb
75250 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Betonara Sarajevo Rajlovac

Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o. Kakanj Safeta Zajke 205, Rajlovac
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Betonara Zenica

Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o. Kakanj Poslovna zona 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Betonara Banja Luka

Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o. Kakanj Ložionička bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Betonara Mostar

Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o. Kakanj Bišće polje bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Lokacije betonara

More info by clicking the pins