Zaposlenici, njihove vještine i znanje, su jedno od najznačajnijih bogatstava firme. Podržavamo obrazovanje svog osoblja pružajući svojim radnicima brojne mogućnosti za profesionalni i lični razvoj. Doprinosimo poboljšanju životnog standarda pružanjem mogućnosti zapošljavanja velikom broju ljudi iz okruženja. 

U našoj kompaniji njeguje se i potiče otvorena razmjena informacija i komunikacija na svim nivoima kako bi se stvorilo radno okruženje u kojem su prijedlozi i sugestije dobrodošli, a radnici  pravodobno informirani o svim temama vezanim za kompaniju i posao koji obavljaju. Time se ujedno jača osjećaj pripadnosti i vrijednost timskog rada kao jedne od temeljnih vrijednosti. 

U želji da rad svakog radnika bude vrednovan prema istim kriterijima, uvažavajući principe objektivnosti, stručnosti i pravednosti, razvili smo i sistem nagrađivanja koji se stalno usavršava.

Radnicima je također omogućeno slobodno organiziranje u Sindikat i Vijeće uposlenika; njihovi se predstavnici redovito susreću sa članovima Uprave Društva i s njima rade na nalaženju i usvajanju najboljih rješenja, prije svega za poboljšanje mjera sigurnosti na radu i standarda radnika.
 

Mahira Softić

Rukovodilac odjela za kadrovske poslove

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina