Impressum

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 32 /557-500
Fax:       +387 32 /557-600
Email:    kakanjcement@heidelbergcement.com

Heidelberg Materials Cement BiH je dioničko društvo osnovano po zakonima Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Kaknju. 

Identifikacijski broj:    4218003250008
PDV broj:                    21800325000
Poreski broj:               05280019

Heidelberg Materials Cement BiH je vlasnik kompanije TBG BH d.o.o. Kakanj za proizvodnju betona, koja je registrovana i radi u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, te kompanija TBG Beton d.o.o. Zagreb i Heidelberg Materials Cement Hrvatska d.o.o. Zagreb koje su registrovane i rade u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. 

Uprava:

Branimir Muidža, generalni direktor
Izudin Neimarlija, izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja
Zehra Obralija, izvršni direktor za finansijska i ekonomska pitanja

Nadzorni odbor:

Zsolt Szilágyi
Thomas Spannagl
Ernest Jelito

Predsjedavajući Nadzornog odbora: Zsolt Szilágyi

Izdavač i urednik

Sadržaj objavljuje odjel Komunikacija Heidelberg Materials Cement BiH, Bosna i Hercegovina.
Molimo Vas da bilo kakve komentare ili zahtjeve vezane za ovaj website pošaljite na: webmaster.ba@heidelbergcement.com

Tehnička implementacija:

]init[ AG für digitale Kommunikation 
Köpenicker Str. 9
10119 Berlin
Germany

Host server za ovaj website je lociran u Evropi.


© Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj. Sva prava pridržana.