Korporativno upravljanje

Tvornica cementa Kakanj d. d. Kakanj veliku pažnju posvećuje korporativnom upravljanju kao temelju za ostvarivanje korporativnih ciljeva i povećanje vrijednosti kompanije. Naše se poslovanje zasniva na principima odgovornosti, djelotvornosti, transparentnosti, efikasnoj kontroli i profesionalizmu te poštovanju dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju i vlastitim zaposlenicima. Pri donošenju odluka vodimo se interesima dioničara, zaposlenika i drugih interesnih grupa, nastojeći tako osigurati uspješan rast i razvoj u poslovanju kompanije.

Sva upravljačka tijela Društva dužna su pridržavati se etičkih principa i standarda poslovanja propisanih Statutom Društva i relevantnim zakonskim propisima. Društvo je kontinuirano unapređivalo principe i pravila korporativnog upravljanja usklađivanjem sa Zakonom o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH br. 81/15) i Pravilima upravljanja dioničkim društvima, što ih je donijela Komisija za vrijednosne papire u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 24/06, 27/06, 30/07 i 19/10). 

Pravila korporativnog upravljanja kontinuirano se poboljšavaju iskustvima i instrukcijama matične kompanije Heidelberg Materials. 

Kodeks poslovnog ponašanja

Kodeks poslovnog ponašanja opisuje naše vrijednosti, visoke etičke i pravne standarde, za sve naše aktivnosti.

Svi naši zaposlenici moraju se pridržavati ne samo slova, već i duha Kodeksa poslovnog ponašanja. Direktori imaju dodatnu odgovornost za njegovanje kulture u kojoj je usklađenost s politikom Heidelberg Materialsa i važećim zakonom u središtu svih naših aktivnosti.

Principi rukovođenja

Heidelberg Materials je izgrađen zahvaljujući karakteru svojih ljudi. Taj se karakter odražava u vrijednostima naše kompanije.

Naš je prioritet da svaki od naših zaposlenika učini svoj dio kako bi podržali ove vrijednosti u našem svakodnevnom radu, kao što je to izraženo u našim Principima rukovođenja.

Politike

Zahvaljujući rigoroznim politikama upravljanja, naše svakodnevne aktivnosti odvijaju se uz najstrože poštivanje zakona i najbolje prakse održivosti.
 

Sistem za prijavu neusklađenosti

Kako bismo ostali čvrsto na putu poštivanju važećih zakona i međunarodnih etičkih standarda, našim zaposlenicima i vanjskim trećim stranama nudimo mogućnost da prijave zabrinutost u vezi s bilo kojom vrstom nezakonitog ponašanja ili kršenja međunarodno priznatih konvencija, putem vanjskog kanala usklađenosti "SpeakUp".

Primjeri vrsta incidenata koji se prijavljuju:

  • podmićivanje / mito
  • dječji rad
  • diskriminacija
  • sigurnost informacija
  • pitanja okoliša
  • sigurnosna pitanja itd.

Pristup SpeakUpu

Internet portalu SpeakUp može se pristupiti klikom na poveznicu https://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/
Portal omogućava komunikaciju između zviždača i osobe koja provodi istragu, uz mogućnost garancije potpune anonimnosti osobe koja podnosi prijavu, ako je potrebno.

Smjernice za prijavljivanje

Kako bi se osigurala efikasna i pravodobna istraga prijavljenog incidenta, potrebno je u prijavu, osim obaveznih, uključiti i sljedeće dodatne podatke:

  • naziv i adresa mjesta/postrojenja gdje se incident dogodio ("Dodatne informacije o lokaciji")
  • tačan datum kada se incident dogodio
  • puna imena navodno umiješanih pojedinaca i/ili svjedoka
  • opis incidenta, koji treba biti što precizniji i jasniji.

Ukoliko želite prijavu možete izvršiti i anonimno. Podnesene prijave o incidentima obrađuju se povjerljivo i na način kojim se izbjegava bilo kakva odmazda prema osobi koja podnosi prijavu. 

 

Sead Kovačević

Pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina