Naša misija i naša svrha

HM Cement BiH

Kultura naše kompanije i naše osnovne vrijednosti zasnivaju se na našoj Korporacijskoj misiji.

  • Gradimo na tri stuba održivog razvoja: ekonomiji, ekologiji i društvenoj odgovornosti.
  • Naši ekonomski ciljevi su da kontinuirano povećavamo svoju zaradu kroz racionalizaciju troškova i dugoročni, profitu orijentirani rast.
  • Nastojimo održavati dugoročne odnose sa kupcima zasnovane na pouzdanju i integritetu.
  • Za naš uspjeh zaslužni su sposobni, odani zaposlenici i izvrstan rukovodni tim.
  • Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa su prioritetni u našim ciljevima zaštite okoliša.
  • Naša politika informiranja je da omogućimo otvorenu komunikaciju. Pružamo informacije na odgovoran i vjerodostojan način. 
  • Naša međusobna saradnja je protkana aktivnom i otvorenom komunikacijom.

Naša korporativna svrha

Svijet prolazi kroz duboke promjene. Svojim građevinskim materijalima i rješenjima, Heidelberg Materials već 150 godina doprinosi globalnom napretku. Sada je došlo vrijeme da se napravi sljedeći korak i postavi temelj za budućnost. Zbog toga je Heidelberg Materials tokom 2020. usvojio svoju korporativnu svrhu: „Materijal za izgradnju naše budućnosti“.

Ovom igrom riječi naglašavamo našu namjeru da razvijamo i proizvodimo inovativne (građevinske) materijale za budućnost i da igramo ključnu – odnosno materijalnu – ulogu u budućnosti. Odgovornost za životnu sredinu je u središtu djelovanja Heidelberg Materials.

Kompanija je sebi postavila cilj da bude lider u industriji na putu ka karbonskoj neutralnosti. Heidelberg Materials je poznat po dugoročnoj profitabilnosti zahvaljujući operativnoj izvrsnosti, angažmanu i otvorenosti za promjene, kao i bliskim partnerstvima s kupcima i dionicima.
 

Video - Naša svrha

Naša svrha

Naša svrha

Četiri principa naše kulture primjenjujemo u našem svakodnevnom radu:

Jačajmo zajedno i pomijeramo granice!

Za našu budućnost potreban je timski rad. Najbolje rezultate postižemo kada koristimo našu globalnu snagu. Udružimo svoje snage iz svih regija. S našim marljivim pristupom možemo savladati svaki izazov.

Učinimo kupce zadovoljnim!

Za našu budućnost potrebni su jaki igrači. Hajde da budemo još bolji partneri našim kupcima. Njihov uspjeh je i naš uspjeh. Mi rješavamo njihove probleme, čak i prije nego do njih dođe.

Oslobodimo inovativnost!

Za našu budućnost potrebna je kreativnost. Iskoristimo slobodu da idemo u novim pravcima. Inventivnost ne poznaje hijerarhiju. Sjajnu ideju može imati bilo ko i bilo gdje.Predstavite je i zalažite se za nju.

Mislimo i djelujmo dugoročno!

Za našu budućnost potrebna su rješenja koja traju. To je ono što nudimo: pouzdani i održivi materijali. Budimo lider koji će našu industriju preobraziti u CO2-neutralnu - jednom i zauvijek.