View from a hill to a cement plant in the countryside next to a body of water

Obaveze održivog razvoja 2030.

Obaveze održivog razvoja 2030. su kamen temeljac strategije održivosti Heidelberg Materialsa. S njihovom implementacijom počeli smo 2017. godine.

U 2020. revidirali smo neke od povezanih ciljeva i rokove za njihovo ostvarivanje kako bi odražavali ekološki i društveni razvoj. Obaveze održivog razvoja 2030. sada uključuju nekoliko novih ili ažuriranih ciljeva i još širi spektar odgovornosti u upravljanju korporativnom održivošću. 

Poticati ekonomski napredak i inovacije

“Osigurat ćemo održivu profitabilnost kroz efektivno upravljanje svim procesima i resursima i kroz stalne inovacije na polju proizvoda i usluga. ”

Više informacija
 • Koristimo sve resurse na najefikasniji način i nastojimo zaraditi premiju na naše troškove kapitala.
 • Značajno ulažemo u istraživanje i razvoj inovativnih tehnologija i proizvoda s niskim udjelom karbona tako da ćemo unaprijediti portfolio održivih proizvoda u svakoj zemlji Grupacije.
 • Aktivni smo u Savjetima za zelenu gradnju i sličnim organizacijama kako bi zajedno sa našim kupcima bili pokretač stvaranja održivih proizvoda.

Postići izvrsnost u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

“Posvećeni smo stalnom unapređenju uslova zdravlja i sigurnosti na radu za naše zaposlene, izvođače radova i treća lica.”
Više informacija
 • Broj nesreća sa smrtnim ishodom svest ćemo na nulu.
 • Broj povreda na radu s izgubljenim radnim vremenom svest ćemo na nulu.
 • Provest ćemo WASH obećanje Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj za pristup pitkoj vodi, sanitarnom sistemu i higijenskim potrepštinama na svim proizvodnim lokacijama.

Smanjiti naš ekološki otisak

“Posvećeni smo ispunjenju našeg dijela globalne odgovornosti da zadržimo povećanje temeprature ispod 2°C, i nastavljamo smanjivati naš uticaj na zrak, zemlju i vodu.”
Više informacija

Emisije

 • Do 2025. godine smanjit ćemo CO2 otisak naših cementnih proizvoda za 30% u odnosu na 1990. – i dalje smanjiti emisije na ispod 500 kg CO2 po toni cementnog materijala do 2030. godine.
 • Do 2030. smanjit ćemo emisiju CO2 iz potrošnje električne energije za najmanje 65% u odnosu na 1990.
 • Sa svim svojim partnerima duž cijelog lanca vrijednosti sarađujemo kako bismo smanjili emisije stakleničkih plinova povezanih s opskrbom i transportom naših gotovih proizvoda i podržali dekarbonizaciju relevantnih industrija.
 • Povećat ćemo stopu upotrebe alternativnih goriva na 43%.
 • Smanjit ćemo emisije SOx i NOx koje nastaju proizvodnjom cementa za 40% i prašine za 80% u odnosu na 2008.
 • Trajno ćemo smanjivati sve ostale emisije u zrak na nivoe ispod prosječnih u cementnog industriji.

Voda

 • Cilj nam je smanjiti upotrebu vode na svim našim lokacijama onoliko koliko je ekonomski i tehnološki moguće.
 • Cilj nam je provesti planove upravljanja vodama na svim lokacijama koje se nalaze u područjima s nedostatkom vode i ponudit ćemo vlastite viškove vodnih resursa lokalnim korisnicima.
 • Na nivou Grupacije, svi će napori biti združeni u globalnom strateškom planu smanjenja potrošnje vode..

Korištenje zemljišta

 • Na svim našim rudnim lokacijama radi se u skladu sa planom rekultivacije koji je napravljen uz saglasnost lokalnih vlasti i u skladu sa potrebama lokalnih zajednica.
 • Cilj nam je uvrstiti preporuke za poboljšanje biodiverziteta u svaki novi plan rekultivacije.
 • Želimo implementirati plan upravljanja biodiverzitetom na našim rudnim lokacijama koje su unutar ili su direktno povezane sa područjima zaštićene prirode.
 • Uz pomoć prirodi orijentiranih planova rekultivacije nastojimo postići pozitivan uticaj na vrijednost biodiverziteta na našim rudnim lokacijama.

Omogućavati kružnu ekonomiju

“Čuvamo naše prirodne resurse tako što stalno povećavamo upotrebu alternativnih resursa kao zamjenu za prirodne sirovine.”
Više informacija
 • Stalno ćemo povećavati udio zamjenskih materijala za prirodne sirovine korištenjem nus proizvoda ili recikliranih materijala.
 • Povećat ćemo upotrebu recikliranih agregata u našem portfoliju svježeg betona.

 

Biti dobar komšija

“Posvećeni smo podršci društvenom i ekonomskom razvoju naših komšijskih zajednica i osiguravamo transparetnu komunikaciju sa svim našim zainteresiranim stranama.”

Više informacija
 • Vodimo otvorenu i transparetnu komunikaciju o našim aktivnostima i radu.
 • Pomažemo da se poboljšaju uslovi življenja u zajednicama u okruženju.
 • U cijeloj Grupaciji ostvarujemo 60.000 sati korporativnog volontiranja godišnje.

Osigurati poštivanje zakona i stvoriti transparentnost

“Poštujemo međunarodna ljudska prava, antikorupcijske i radne standarde, te proaktivno sarađujemo sa našim zainteresiranim stranama na otvoren i transparentan način.”

Više informacija
 • Osiguravamo usklađenost s međunarodnim standardima o ljudskim pravima, antikorupciji i radnim standardima putem sistema interne kontrole i upravljanja rizikom, kao što su interne revizije i telefonska linija za zviždače.
 • Osiguravamo da se naši dobavljači pridržavaju našeg Kodeksa ponašanja za dobavljače.
 • Osiguravamo da svaku poziciju popunjava osoba koja ima najbolje kvalifikacija neovisno o spolu, porijeklu, vjerovanju i/ili orijentaciji.

 

Obaveze održivog razvoja 2030. zasnovane su i nastavljaju se na naše Ambicije održivog razvoja 2020. Preuzimajući širi spektar odgovornosti u okviru upravljanja održivim razvojem, ove Obaveze će nas poticati da se do 2030. godine, a i poslije toga, stalno poboljšavamo dok doprinosimo izgradnji boljeg svijeta.

Heidelberg Materials podržava UN ciljeve održivog razvoja

Naše Obaveze održivog razvoja 2030. uskladili smo sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (the UN Sustainable Development Goals - SDGs) koje je propisala Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2015. godine i koje su potpisale 193 države članice. Kroz SDG namjerava se iskorijeniti ekstremno siromaštvo, boriti protiv nepravde i zaštititi naša planeta putem 17 ciljeva postavljenih da se ispune do 2030. 

Za Heidelberg Materials podrška Ciljevima održivog razvoja znači ispunjavanje našeg udjela u globalnoj odgovornosti za rješavanje najhitnijih društvenih, ekonomskih i ekoloških izazova u svijetu. 

https://sustainabledevelopment.un.org