Zaštita zraka

Naš cilj je da kontinuirano smanjujemo sve vrste emisija. Zbog toga radimo na stalnoj optimizaciji proizvodnih procesa. Redovno radimo modernizaciju svojih postrojenja kako bi emisije sveli na minimum.

Osnovne vrste emisija u zrak karakteristične za cementnu industriju su: prašina, sumporni oksidi (SOx), azotni oksidi (NOx) i ugljen dioksid (CO2), a nastaju kao direktna posljedica sagorijevanja fosilnih goriva (ugalj, mazut, plin i sl.).

Kad su u pitanju mjerenja, Tvornica cementa Kakanj već dugi niz godina ima uređaje za kontinuirano mjerenje emisija prašine i za kontinuirano mjerenje ostalih vrsta emisija.

Izvještaji o emisijama se šalju na mnogo adresa. Osim nadzornih autoriteta u kompaniji Heidelberg Materials, izvještaji se šalju i  nadležnom Federalnom i Kantonalnom ministarstvu, Federalnim i Kantonalnim inspekcijskim organima, te nadležnim općinskim organima, a određeni izvještaji se šalju i Federalnom hidrometeorološkom Zavodu. Konačno, određeni izvještaji se dostavljaju i certifikacijskom organu.

Smanjenje emisija prašine

Od početka modernizacije Tvornice cementa Kakanj, koja je počela krajem 2000. godine, posebnu pažnju posvetili smo projektima unapređenja zaštite okoliša, prvenstveno eliminacije emisija prašine. 

Počeli smo s ugradnjom najbolje dostupne tehnologije za eliminaciju emisija prašine instaliranjem veoma efikasnih vrećastih filtera na ispustima rotacione peći i hladnjaka klinkera. Ovaj novi sistem otprašivanja dramatično smanjio emisije prašine za 96 procenata u poređenju sa nivoima prije modernizacije. Pored toga, ugradili smo i nove otprašivače na transportnim sistemima za klinker i cement, te smo izgradili novi silos klinkera mnogo većeg kapaciteta od postojećih kako bismo elimisali emisije sekundarne prašine uzrokovane manipulacijom materijala. 

Danas, nakon mnogobrojnih projekata modernizacije vrijednih više od 40 miliona konvertibilnih maraka, emisije prašine sa glavnog dimnjaka Tvornice cementa Kakanj su ispod 30 mg/m3 što je zakonski limit kao u našoj zemlji tako i u svim zemljama EU. Pored toga smanjili smo i sve sekundarne emisije na trenutno najveći mogući minimum. Smanjivanje emisija prašine nastavlja se kroz investicije u nove tehnologije.

Emisije prašine po godinama

Emisije prašine po godinama

Sistem za kontinuirani monitoring emisija

U Tvornici cementa Kakanj u februaru 2014. godine završen je još jedan projekat namijenjen poboljšanju zaštite okoliša. Radi se o projektu uspostavljanja sistema za kontinuirani monitoring emisija. 

Kontinuirani monitoring svih emisija iz glavnog dimnjaka rotacione peći (prašina, NOx, SO2, CO) obaveza je iz okolinske dozvole. Istovremeno, to je jedan od osnovnih preduvjeta za početak primjene alternativnih goriva u TCK-u.

Zahvaljujući ovom projektu, uveliko je olakšano redovno godišnje izvještavanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma (PRTR – Pollutant Release and Transfer Register), kao i upravljanje samim tehnološkim procesom, a sve emisije u zrak se kontinuirano kontroliraju.