Zaštita tla

Kao ekološki odgovorna kompanija vodimo računa i o ovom segmentu zaštite okoline. Sve površine koje se koje se koriste za eksploataciju sirovine (na kamenolomu), redovno se rekultiviraju i obnavljaju. Postoji projekat rekultivacije po kojem se radi vraćanje prirodi onoga što je oduzeto od nje.

Osim toga vodimo računa o vlastitom krugu unutar Tvornice (sadnja i održavanje raznih vrsta sadnica drveća, održavanje travnatih površina i sl.). Također, vodimo računa i o otpadu. Naime, naš sistem je uspostavljen tako da naš opasni otpad ne može ni u kojem slučaju dospjeti na bilo koju deponiju (bila ona sanitarna ili ne). Imamo ugovore sa ovlaštenim operaterima koje vrše ekološki prihvatljivo i zakonski dozvoljeno zbrinjavanje našeg opasnog otpada, a to je izvoz u specijalizirane spalionice u EU i konačno uništavanje, o čemu imamo svu dokumentaciju.

Nastojimo smanjiti količinu tzv. komunalnog otpada pa smo u tom cilju uspostavili sistem izdvajajanja reciklažnog otpada: PET ambalaža, limenke, papir i sl.

Almir Bajtarević

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina