Tunel 1. mart

Tunel 1. mart je najznačajniji objekt na Koridoru Vc. Dužine gotovo tri kilometra svrstan je među najduže cestovne tunele u BiH i one koje će biti izgrađeni na tom koridoru.

Ukupna dužina tunela je veća od 2.900 m, zavisno od cijevi, dok dužina obje tunelske cijevi iznosi 5680m. Vrijednost projekta je 62 miliona eura. S obzirom da je tunel 1.mart dio pan-evropskog koridora Vc, i standardi po kojima se tunel gradio su u skladu sa evropskim normama, tj. u potpunosti se poštovala evropska direktiva o sigurnosti u tunelima. 

Na svakih 250 m se nalazi veza između dvije tunelske cijevi, kao pješacka - evakuaciona veza, dok se na svakih 1.000 m nalaze prolazi (ukupno dva) za pristup vozilima. Tunel je opremljen svim sigurnosnim sistemima: promjenljivom signalizacijom, vatrodojavom, hidrantskom mrezom, radio vezom, video nadzorom, a upravljanje se vrši u elektronskom centru za održavanje i kontrolu prometa (COKP) na Drivuši.

Tunel 1. mart spada među pet najdužih tunela u bivšoj Jugoslaviji, i što je najvažnije, jedan je od najsigurnijih. Tunel spaja dionicu autoputa na Koridoru Vc Kakanj - Bilješevo.

Na najznačajniji infrastrukturni objekat na Koridoru 5C TBG BH je isporučila 47.000 m3 betona vrhunskog kvaliteta.

Podaci o projektu

  • SCT, Primorje, Euroasfalt, Hidrogradnja, ŽGP, GP Put

    Contractor

  • Beton

    Material

  • 2014

    Completion

Enhad Goralija

Rukovodilac odjela za materijale i tehnologiju

Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o. Kakanj Poslovna zona 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Lokacija

JP Autoceste FBiH Drivuša
Drivuša (Bosna i Hercegovina)