Zaštita od buke

S obzirom na specifičnost svog položaja, Tvornica cementa Kakanj ulaže znatne napore kako bi se smanjile emisije buke iz proizvodnih postrojenja.

Prije svega, poduzimaju se sve mjere u smislu zatvaranja objekata i smanjenja buke putem pojačanog održavanja na pojedinim objektima.

Preduzete su značajne mjere u smanjenju negativnog uticaja ugradnjom "sendvič lima" za smanjenje buke i vibracija u procesu proizvodnje koje se javljaju usljed rada teških mašina, transportnih sredstava ali i drugih komponentni tehnološkog sistema.

Na mjestu prijema sirovina, drobilane i mlina sirovina znatno je smanjen nivo buke u drobilani ugradnjom izolacije i "zaštitnog zida" koji služi za smanjenje buke.

Tokom 2005. godine provedena je investicija nabavke i instalacije nove drobilice koja ima mnogo bolju izolaciju i puno veći kapacitet, pa je broj radnih sati drobilice znatno smanjen, što je direktno uticalo na smanjenje buke.

Tokom 2009. i 2010. zamijenjeni su motori i reduktori na mlinovima cementa, što je investicija vrijedna četiri miliona KM. Osim na mlinovima cementa, izvršena je zamjena pogonske stanice (el. motori i reduktori) i na mlinu sirovine u vrijednosti od 1,6 miliona KM. Ovim je emisija buke na izvoru njenog nastanka (u krugu same tvornice) smanjena za dodatnih 15%. Na ovaj način emisije buke i vibracija iz TCK-a svedene su na vrijednosti koje su za 30% niže od zakonski dozvoljenih.

Almir Bajtarević

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina