Pumpani beton

Pumpani beton je beton koji se danas koristi za mnoštvo različitih primjena. Odgovarajuća receptura je ključna kako bi se beton mogao pumpati bez segregacije ili blokiranja pumpe.