OBAVIJEST o prodaji dva tegljača marke SCANIA

OBAVIJEST

o prodaji dva tegljača marke SCANIA u vlasništvu Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj objavljuje prodaju dva tegljača marke SCANIA, putem zatvorenih ponuda. 

Početna cijena jednog vozila je 11.734,98 KM s uračunatim PDV-om.

Kamioni se neće prodavati ispod ponuđene početne cijene.

Karateristike vozila koja se prodaju su sljedeće:

 • Scania T124 – (godina proizvodnje 2004.);
 • 420 konjskih snaga;
 • EUR 3 emisioni standard:
 • Kilometraža 1.535.000/ 1.480.000;
 • Oprema:
  • Retarder 500 konja SCANIA
  • Silo istovarni kompresor marke GHH
  • Gume MATADOR zamjenjene u decembru 2022. u dobrom stanju
 • Urađena generalka motora 2019. godine
 • Prosječna potrošnja na 100 kilometara 34 litra

Posebna napomena: vozila su održavana u ovlaštenom SCANIA BH servisu.

Pravo učešća u prodaji putem zatvorenih ponuda imaju sve zainteresirane osobe koje dostave ponudu u zatvorenoj koverti do 27.2.2023. godine na adresu koja je navedena u daljem tekstu. 

Javno otvaranje ponuda, kojem mogu prisustvovati svi zainteresirani, će se izvršiti dana 06.03.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama restorana Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj. 

Ponuda u zatvorenoj koverti treba da sadrži sljedeće:
-    Naznačen iznos ponude za kupovinu predmetnih vozila
-    puni naziv, adresu i broj telefona podnosioca prijave.

Ponudu dostaviti na sljedeću adresu: 
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
ul. Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj 
sa naznakom „Ponuda za kamion Scania – ne otvarajte“.

Vozila se mogu pogledati od 13. do 17. februara na kapiji za teretna vozila od 12:00 do 13:00h.

Ukoliko više ponuđača ponudi istu cijenu iznad početne cijene predmeta prodaje, pozvat će se na davanje javnih usmenih ponuda, a one koje budu sa najvišom cijenom će biti prihvaćene.

Kupac čija je ponuda prihvaćena je dužan da u roku od 8 dana uplati puni iznos cijene koju je ponudio za predmetna vozila.
 

Haris Ljubović

Referent nabavke za logistiku i manje investicijske projekte

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina