Deklaracija o održivom razvoju u BiH

Kao ponosni nosilac dvostruke titule Biznis lider održivog razvoja u BiH, Tvornica cementa i ove je godine veoma aktivno učestvovala u još jednoj Sedmici održivog razvoja u BiH u organizaciji UNDP-a u BiH i Švedske ambasade u Sarajevu, i bila među prvim potpisnicima Deklaracije o održivom razvoju. 

Potpisivanje ove Deklaracije uslijedilo je u završnici ovog, za budućnost BiH ekonomije, veoma važnog događaja koji je ove godine imao za cilj podići svijest i uključiti ključnu publiku u rasprave o novim trendovima u upravljanju lokalizacijom održivog razvoja poticanjem dekarbonizacije, inovacijama i pametnim ekonomskim rastom, te na kraju doprinijeti stvaranju društva jednakih mogućnosti.

Dobitnici Nagrade za biznis lidere održivog razvoja od 2019. do 2021. godine već su pokazali svoju predanost stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, nultoj toleranciji na korupciju i smanjenom utjecaju na okoliš. Ponovno su potvrdili tu opredijeljenost potpisivanjem Deklaracije za održivi razvoj, kao primjer koji će slijediti i drugi, nadajući se da će rezultirati zdravijim, konkurentnijim i zelenijim privatnim sektorom u BiH.

Emina Dedić

Stručnjak za komunikacije i CSR

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina