Most Studenčica

Evropska cesta E73 duga je 702 km i njena dionica A1 je važna komunikacija na području Bosne i Hercegovine, jer povezuje njen sjeverni dio sa Jadranskim morem. Na ovoj trasi, nad dolinom rijeke Studenčice, nadomak Međugorja, izgrađen je impresivni most Studenčica visine 90 m i duži od pola kilometra. 

Most Studenčica projektovan je kao dvojna građevina, tj. za svaki smjer autoceste posebna građevina. Dužina mosta je 555 metara, a najveća visina oko 90 metara, što ga svrstava među najveće objekte ove vrste u našoj državi. Glavni rasponi su 120 metara. Stubovi su sandučasti temeljeni dijelom na plitkim temeljima, a najviši stubovi na pilotima dužine od 15 do 20 metara. Zbog velike visine stubova i velikog raspona izabrana je monolitna, prednapregnuta rasponska konstrukcija sandučastog presjeka promjenljivog presjeka (od 7 metara visine iznad stubova do 3,5 metra u sredini raspona) koja je izvođena sistemom slobodne konzolne gradnje.
 

Info

 • JP Autoceste FBiH

  Owner

 • Hering d.o.o. Široki Brijeg

  Contractor

 • Cement

  Material

 • 2015

  Completion

Lokacija

(Bosna i Hercegovina)

Most Studencica.

Most Studencica.