Kontakti - prodaja

Prodajna mreža za cement sastoji se od naše lokacije u Kaknju i 6 terminala raspoređenih širom Bosne i Hercegovine.

Pored toga, naš cement možete nabaviti i u Hrvatskoj preko našeg ovlaštenog distributera za Hrvatsku.

Naš prodajni tim dat će vam najbolju ponudu skrojenu prema vašim potrebama. Pored cementa, nudimo Vam i usluge transporta cementa kao i usluge tehničkog savjetovanja. 

Bajazid Tursun

Rukovodilac odjela za marketing i prodaju

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

More info by clicking the pins

Kenan Šestić

Referent za marketing, prodaju, istraživanje tržišta i odnose s kupcima

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Nedžad Trako

Referent marketinga i prodaje

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Darko Kos

Rukovodilac poslovnice Banja Luka

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Ložionička bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Zastupništvo za Hrvatsku

Duško Čuček

Direktor - Heidelberg Materials Cement Hrvatska

Heidelberg Materials Cement Hrvatska d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Otprema cementa, transport i tehničko savjetovanje

Otprema cementa

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Irnes Bašić

Rukovodilac odjeljenja za transport

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Nurdin Salihbegović

Tehnički savjetnik

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Terminali za cement

Terminal za otpremu cementa Sarajevo

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Halilovići bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Bihać

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Pritoka bb
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Banja Luka

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Ložionička bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Tešanj

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Tešanjka bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Mostar

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Bišće polje bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Posavina

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
76273 Donji Žabar
Bosna i Hercegovina