Obavijesti

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje društva

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje društva, a koji se odnosi na promjenu imena društva tako da sada novi naziv glasi:

Puni naziv: Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Skraćeni naziv: HM Cement BiH d.d. Kakanj. 

Izvještaj se može preuzeti na linku.

Sead Kovačević

Pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina