Donacija MSŠ Kakanj

Mješovita srednja škola Kakanj dobila je danas vrijednu donaciju u opremi od Tvornice cementa Kakanj. Radi se o mašini koja se naziva rendisaljka, koju se u Tvornici cementa Kakanj više ne koriste tako često pa je odlučeno da se mašina donira školi. Zahvaljujući ovoj mašini  učenici i profesori će je koristiti za mašinsku obradu metala. Pored toga, donirani su i drugi manji uređaji, poput mikrometra, raznih vrsta kliješta, ključeva i izvijača, te ubodna pila. Pored navedenog, donirane su još i elektrode za zavarivanje, za lakše obavljanje nastave učenicima škole za zavarivače, kao i više stotina kilograma starog/korištenog lima kojeg može koristiti više škola za izvođenje praktične nastave. „Kontinuirano radimo na unapređenju naše saradnje sa srednjim školama u Kaknju i nastojimo na najbolji mogući način podržati odvijanje nastavnih procesa, a posebno praktične nastave. Na tržištu rada sve je veća potražnja za kvalificiranim stručnim kadrom, i smatramo da je ovo naš doprinos što boljem osposobljavanju budućih uspješnih kvalificiranih stručnjaka. Nadamo se da će sva oprema, alati i materijali koje poklanjamo Mješovitoj srednjoj školi doprinijeti oblikovanju novih mladih kvalificiranih stručnjaka,“ kazao je ovom prilikom Izudin Neimarija, izvršni direktor TCK za proizvodnju i tehnička pitanja.  

Direktor škole, Šerif Kovač, zahvalio se Tvornici cementa Kakanj, kako za ovu, tako i za sve prethodne donacije kroz koje stvara bolje uslove za rad i učenje sve djece u ovoj školi. „Ovakva oprema igra ogromnu ulogu u uspješnoj realizaciji praktične nastave. Naši učenici na ovaj način imaju priliku da teoretsko znanje odmah isprobaju u praksi, a svi znamo koliko je praktični rad važan za usvajanje znanja i sticanje vještina. Na ovaj način imamo priliku simulirati stvarne situacije i omogućiti da djeca uče na stvarnim spravama što ih već sada priprema za izazove budućeg zaposlenja,“ kazao je Kovač. 

Doniranje opreme ispred TCK organizirao je Amar Kulović, rukovodilac mašinskog održavanja, koji nam je pojasnio o kakvoj mašini se radi: „Rendisaljka se primjenjuje za obradu ravnih površina mašinskih dijelova koji se nalaze u kosom, vertikalnom i horizontalnom položaju, a služi za izradu žlijebova, zupčanika i dr. Donirana rendisaljka spada u grupu horizontalnih kratkohodnih rendisaljki, koje se koriste za obradu kratkih horizontalnih i kosih površina, žlijebova i sl., pri čemu rezni alat izvodi glavno pravolinijsko kretanje u horizontalnoj ravni, a obradak pomoćno kretanje. Tokom modernizacije mašinske radionice, donijeli smo odluku da ovu mašinu doniramo učenicima koji će sada imati priliku da praktično iskuse rad sa jednom ovakvom mašinom.“ 

TCK i ubuduće nastaviti podržavati sve aspekte unapređenja obrazovanja u lokalnoj zajednici kroz donacije i podršku različitim programima i projektima u svim obrazovnim institucijama u Kaknju i šire. 

Emina Dedić

Stručnjak za komunikacije i CSR

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Donacija opreme MSŠ Kakanj - rendisaljka.

Donacija opreme MSŠ Kakanj - rendisaljka.

Donacija opreme MSŠ Kakanj - rendisaljka.

Mješovita srednja škola Kakanj.