Zehra Obralija

Zehra Obralija  pridružila se timu kompanije Heidelberg Materials Cement BiH 1991. godine, na poziciji referenta za raspodjelu, da bi 1993. godine bila imenovana na dužnost rukovodioca finansijske službe. Na funkciju izvršnog direktora za finansijske i ekonomske poslove i člana Uprave društva Heidelberg Materials Cement BiH izabrana je 2000. godine.

Prije nego što se priključila kompaniji Heidelberg Materials Cement BiH, Zehra Obralija je tokom 1991. godine obavljala dužnost direktora kompanije Gradis, a u periodu od 1986. do 1991. godine radila na poslovima referenta plana i analize te rukovodila finansijskom službom Zajednice stanovanja i komunalnih poslova RZ Kakanj.

Diplomu ekonomiste stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

Zehra Obralija, izvršna direktorica za finansije i ekonomska pitanja