Izudin Neimarlija

Izudin Neimarlija pridružio se timu kompanije Heidelberg Materials Cement BiH 1997. godine. Radio je i usavršavao svoje znanje na različitim inženjerskim pozicijama, da bi 2003. godine bio izabran na dužnost operativnog tehničkog direktora, a 2004. na funkciju izvršnog direktora za proizvodnju i tehnička pitanja te člana Uprave društva Heidelberg Materials Cement BiH.

Prije nego što se priključio kompaniji Heidelberg Materials Cement BiH, Neimarlija je radio kao inženjer elektrotehnike za nekoliko kompanija u Italiji, a do 1993. godine radio je kao profesor u Srednjoj stručnoj školi u Kaknju.

Diplomu inženjera elektrotehnike stekao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

Izudin Neimarlija
Izudin Neimarlija, izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja