CEM I 52,5 N

Portland cement CEM I 52,5 N namijenjen je za pripremu zahtjevnih betona za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske objekte viših razreda čvrstoće (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata). Sadrži 95-100 % portland cementnog klinkera, do 5% sporednih dodatnih sastojaka i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Ova kombinacija klinkera i dodataka daje ovom cementu brži početak vezivanja, nešto veću toplinu hidratacije, visoke rane čvrstoće kao i povećane finalne čvrstoće. 

Karakteristike:

Karakteristične vrijednosti fizikalnih, mehaničkih i hemijskih svojstava za cement  CEM I 52,5 N i zahtjevi norme EN 197-1:2002/2005:

Fizikalna i mehanička svojstva:  
 CEM I – 52,5 NZahtjevi norme
Vrijeme početka vezivanja (min)150≥45
Postojanost volumena (mm)1,0≤10
Tlačna čvrstoća nakon 2 dana (MPa)27≥20
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (MPa)63≥ 52,5
   
Hemijska svojstva:  
SO3 (%)

2,64

≤4,0

Cl (%)

0,01

≤0,10

Kontrola kvaliteta:

Proces proizvodnje dio je integriranog sistema upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i ISO 45001.Uz redovnu internu kontrolu kvalitete proizvoda u svim fazama proizvodnje, neovisnu kontrolu provode i instituti IGH Split i GIT Tuzla. Proizvod podliježe dokazivanju usklađenosti prema HR EN 197-1:2005 / BAS EN 197-1:2002.   

Transport i skladištenje:   

  • Cement se isporučuje u rasutom stanju ili u vrećama mase 25 kg ili 50 kg na drvenim paletama.  
  • Transportovati u prevoznim sredstvima koja štite cement od uticaja vlage.
  • Sredstva za transport u rasutom stanju prije punjenja cementom moraju biti očišćena od tvari koje mogu uticati na kvalitet cementa.
  • Rasuti cement skladištiti u očišćenim silosima koji štite cement od vanjskih uticaja.
  • Uvrećani cement skladištiti u suhom, prozračnom i natkrivenom prostoru.  

Rok upotrebe:   

Uz pravilan transport i skladištenje, cement upotrijebiti u roku 6 (šest) mjeseci od datuma pakovanja (uvrećani cement), odnosno otpreme (rasuti cement).