CEM I 52,5 N

Portland cement CEM I 52,5 N namijenjen je za pripremu zahtjevnih betona za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske objekte viših razreda čvrstoće (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata). Sadrži 95-100 % portland cementnog klinkera, do 5% sporednih dodatnih sastojaka i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Ova kombinacija klinkera i dodataka daje ovom cementu brži početak vezivanja, nešto veću toplinu hidratacije, visoke rane čvrstoće kao i povećane finalne čvrstoće. 

Karakteristike:

Karakteristične vrijednosti fizikalnih, mehaničkih i hemijskih svojstava za cement  CEM I 52,5 N i zahtjevi norme EN 197-1:2002/2005:

Fizikalna i mehanička svojstva:

   
  CEM I – 52,5 N Zahtjevi norme
Vrijeme početka vezivanja (min) 150 ≥45
Postojanost volumena (mm) 1,0 ≤10
Tlačna čvrstoća nakon 2 dana (MPa) 27 ≥20
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (MPa) 63 X ≥ 52,5
     

Hemijska svojstva:

   
SO3 (%) 2.64 ≤4,0
Cl (%) 0,01 ≤0,10

Kontrola kvaliteta:

Proces proizvodnje dio je integriranog sistema upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i ISO 45001.Uz redovnu internu kontrolu kvalitete proizvoda u svim fazama proizvodnje, neovisnu kontrolu provode i instituti IGH Split i GIT Tuzla. Proizvod podliježe dokazivanju usklađenosti prema HR EN 197-1:2005 / BAS EN 197-1:2002.   

Transport i skladištenje:   

  • Cement se isporučuje u rasutom stanju ili u vrećama mase 25 kg ili 50 kg na drvenim paletama.  
  • Transportovati u prevoznim sredstvima koja štite cement od uticaja vlage.
  • Sredstva za transport u rasutom stanju prije punjenja cementom moraju biti očišćena od tvari koje mogu uticati na kvalitet cementa.
  • Rasuti cement skladištiti u očišćenim silosima koji štite cement od vanjskih uticaja.
  • Uvrećani cement skladištiti u suhom, prozračnom i natkrivenom prostoru.  

Rok upotrebe:   

Uz pravilan transport i skladištenje, cement upotrijebiti u roku 6 (šest) mjeseci od datuma pakovanja (uvrećani cement), odnosno otpreme (rasuti cement).