Manje CO2 do 36%

CEM IV/B–W 32,5 N

Pucolanski cement CEM IV/B–W 32,5 N namijenjen je za pripremu betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske objekte nižih razreda čvrstoće. Veliku primjenu ima u gradnji obiteljskih kuća i izradi cementne stabilizacije u cestogradnji. Sadrži 45-64% portlandskog cementnog klinkera, 36-55% dodatka kalcijskog letećeg pepela i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Ova kombinacija klinkera i dodatka daje ovom cementu usporenu reakciju hidratacije, nižu toplinu hidratacije, očekivanu čvrstoću, dobru obradivost betona, lakšu ugradnju i povećanu hemijsku otpornost u odnosu na čisti portlandski cement.

Karakteristike:

Karakteristične vrijednosti fizikalnih, mehaničkih i kemijskih svojstava za cement CEM IV/B – W 32,5N i zahtjevi norme EN 197-1:2002/2005:  

Fizikalna i mehanička svojstva:

   
  CEM IV/B – W 32,5 N Zahtjevi norme
Vrijeme početka vezivanja (min) 250

≥ 75

Postojanost volumena (mm) 0,5

≤ 10

Tlačna čvrstoća nakon 7 dana (MPa) 22

≥ 16

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (MPa) 41

32,5 ≤ X ≤ 52,5

     

Hemijska svojstva:

   
SO3 (%) 2,6

≤ 3,5

Cl (%) 0,02

≤ 0,10

Kontrola kvaliteta:

Proces proizvodnje dio je integriranog sistema upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i  ISO 45001. Uz redovnu internu kontrolu kvaliteta proizvoda u svim fazama proizvodnje, provodi se i nezavisna kontrola od strane IGH Split / GIT Tuzla. Proizvod podliježe dokazivanju usklađenosti prema HR EN 197-1 / BAS EN 197-1.

Transport i skladištenje:

  • Cement se isporučuje u rasutom stanju ili u vrećama mase 25kg ili 50 kg na drvenim paletama.
  • Transportovati u prevoznim sredstvima koja štite cement od uticaja vlage.
  • Sredstva za transport u rasutom stanju prije punjenja cementom moraju biti očišćena od tvari koje mogu uticati na kvalitet cementa.
  • Rasuti cement skladištiti u očišćenim silosima koji štite cement od vanjskih uticaja.
  • Uvrećani cement skladištiti u suhom, prozračnom i natkrivenom prostoru.

Rok upotrebe:

Uz pravilan transport i skladištenje, cement upotrijebiti u roku 6 (šest) mjeseci od datuma pakovanja (uvrećani cement), odnosno otpreme (rasuti cement). 

CEM IV B - smanjenje CO2