Manje CO2 do 24%

CEM II/B-W 42,5N

CEMENT CEM II/B–W 42,5 N je portland cement sa dodatkom kalcijskog letećeg pepela namijenjen pripremi betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske elemente viših razreda čvrstoće (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata, pumpani beton). Sadrži 65-79% portland cementnog klinkera i 21-35% dodatka kalcijskog letećeg pepela i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Ova kombinacija dodataka mu daje usporenu reakciju hidratacije, nižu toplinu hidratacije, očekivanu čvrstoću, pri proizvodnji betona daje dobru obradivost, lakšu ugradnju i povećanu hemijsku otpornost u odnosu na čisti portland cement. Detaljnija uputstva možete dobiti na prodajnom mjestu.

Karakteristike:

Karakteristične vrijednosti mehaničkih, fizikalnih i hemijskih svojstava za cement CEM II/B–W 42,5 N i zahtjevi prema normi EN 197-1.

Fizikalna i mehanička svojstva:

   
  CEM II/B - W 42,5 N Zahtjevi norme
Vrijeme početka vezivanja (min) 190 ≥ 75
Postojanost volumena (mm) 0,5 ≤ 10
Tlačna čvrstoća nakon 2 dana (MPa) 18 ≥ 10
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (MPa) 52 ≥62,5≥X≥42,5
     

Hemijska svojstva:

   
SO3 (%) 2,8 ≤ 3,5
Cl (%) 0,02 ≤ 0,10

Kontrola kvaliteta:

Proces proizvodnje dio je integriranog sistema upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Uz redovnu internu kontrolu kvalitete proizvoda u svim fazama proizvodnje, neovisnu kontrolu provode i instituti IGH Split i GIT Tuzla. Proizvod podliježe dokazivanju usklađenosti prema HR EN 197-1 / BAS EN 197-1.   

Transport i skladištenje:   

Cement se isporučuje u rasutom stanju ili u vrećama mase 25kg ili 50 kg na drvenim paletama.  
Transportovati u prevoznim sredstvima koja štite cement od uticaja vlage.
Sredstva za transport u rasutom stanju prije punjenja cementom moraju biti očišćena od tvari koje mogu uticati na kvalitet cementa.
Rasuti cement skladištiti u očišćenim silosima koji štite cement od vanjskih uticaja.
Uvrećani cement skladištiti u suhom, prozračnom i natkrivenom prostoru.  

Rok upotrebe:   

Uz pravilan transport i skladištenje, cement upotrijebiti u roku 6 (šest) mjeseci od datuma pakovanja (uvrećani cement), odnosno otpreme (rasuti cement).

CEM II B - smanjenje CO2

CEM II B - smanjenje CO2