Smanjenje CO2 do 64%

CEM III/B 32,5 N SR - LH

CEM III/B 32,5 N SR - LH je sulfatnootporni metalurški cement niske topline hidratacije s udjelom 66 – 80 % troske visoke peći te 20 – 34 % klinkera.

Karakteristike cementa:

 • niže rane čvrstoće i nešto duži početak vezivanja;
 • visoka konačna čvrstoća (sa značajnim rastom čvrstoća i nakon 28 dana);
 • niska toplina hidratacije - smanjenje unutrašnjih prslina;
 • znatnu otpornost na utjecaj agresivne vode;
 • olakšana ugradljivost i njega betona.

Preporuke za primjenu:

 • radovi u cestogradnji;
 • izrada masivnih temelja i drugih masivnih betona;
 • pomorski i priobalni objekti;
 • podzemni radovi te stabilizacija i injektiranje tla;
 • sistemi za prečišćavanje otpadnih voda;
 • drenažni sistemi i sistemi za navodnjavanje;
 • konstrukcije u vlažnoj i sulfatno-agresivnoj sredini.

Cement je posebno prigodan za:

 • objekte u agresivnim sredinama
 • masivne konstrukcije velikih presjeka i velikog volumena
 • betonske radove u toplom periodu godine.

Karakteristike

Očekivane vrijednosti fizikalnih, mehaničkih i hemijskih svojstava za cement CEM III/B 32,5 N SR - LH i zahtjevi prema normi BAS EN 197-1 / HRN EN 197-1.

Fizikalna i mehanička svojstva:

   
  CEM III/B 32,5 N SR - LH Zahtjevi norme
Vrijeme početka vezivanja (min) 240

≥ 75

Postojanost volumena po Le Chatelieru (mm) 0,5

≤ 10

Tlačna čvrstoća nakon 7 dana (MPa) 18

≥ 16

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (MPa) 39

52,5 ≥ X ≥ 32,5

     

Hemijska svojstva:

   
SO3 (%) 2,8

≤ 3,5

Cl (%) 0,01

≤ 0,10

Kontrola kvaliteta:

Proces proizvodnje dio je integriranog sistema upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. 

Uz redovnu internu kontrolu kvalitete proizvoda u svim fazama proizvodnje, neovisnu kontrolu provode i instituti IGH Split i GIT Tuzla. 

Proizvod podliježe dokazivanju usklađenosti prema HR EN 197-1 / BAS EN 197-1.

Transport i skladištenje

 • Transportovati u prevoznim sredstvima (cisternama) koja štite cement od uticaja vlage.
 • Sredstva za transport u rasutom stanju prije punjenja cementom moraju biti očišćena od tvari koje mogu uticati na kvalitet cementa.
 • Rasuti cement skladištiti u očišćenim silosima koji štite cement od vanjskih uticaja.

Rok upotrebe

Uz pravilan transport i skladištenje, cement upotrijebiti u roku 6 (šest) mjeseci od datuma otpreme.