Manje CO2 do 36%

CEM III/A 42,5 N

CEM III/A 42,5 N je metalurški cement visoke konačne čvrstoće s udjelom 35–64 % klinkera, te 36–65 % troske visoke peći. 

Karakteristike cementa:

 • visoka konačna čvrstoća,
 • niska toplina hidratacije,
 • značajno povećanje čvrstoće nakon 28 dana,
 • nešto duži početak vezivanja.

Preporuke za primjenu:

 • beton za široku primjenu;
 • izrada nosivih konstrukcijskih elemenata u visokogradnji;
 • konstrukcije u umjereno sulfatno- agresivnoj sredini;
 • radovi u cestogradnji;
 • izrada masivnih temelja i drugih masivnih betona;
 • pomorski i priobalni objekti;
 • podzemni radovi.

Cement je posebno prigodan za:

 • proizvodnju transportnog betona;
 • objekte u umjereno agresivnim sredinama;
 • masivne konstrukcije velikih presjeka i velikog volumena;
 • betonske radove u toplom periodu.

Karakteristike

Očekivane vrijednosti fizikalnih, mehaničkih i hemijskih svojstava za cement CEM III/A 42,5 N i zahtjevi prema normi BAS EN 197-1 / HRN EN 197-1.

Fizikalna i mehanička svojstva:

   
  CEM III/A 42,5 N Zahtjevi norme
Vrijeme početka vezivanja (min) 190

≥ 60

Postojanost volumena (mm) 0,5

≤ 10

Tlačna čvrstoća nakon 2 dana (MPa) 15

≥ 10

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (MPa) 52

62,5 ≥ X ≥ 42,5

     

Hemijska svojstva:

   
SO3 (%) 2,8

≤ 3,5

Cl (%) 0,02

≤ 0,10

Kontrola kvaliteta:

Proces proizvodnje dio je integriranog sistema upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. 

Uz redovnu internu kontrolu kvalitete proizvoda u svim fazama proizvodnje, neovisnu kontrolu provode i instituti IGH Split i GIT Tuzla. 

Proizvod podliježe dokazivanju usklađenosti prema HR EN 197-1 / BAS EN 197-1.
 

Transport i skladištenje

 • Transportovati u prevoznim sredstvima (cisternama) koja štite cement od uticaja vlage.
 • Sredstva za transport u rasutom stanju prije punjenja cementom moraju biti očišćena od tvari koje mogu uticati na kvalitet cementa.
 • Rasuti cement skladištiti u očišćenim silosima koji štite cement od vanjskih uticaja.

Rok upotrebe

Uz pravilan transport i skladištenje, cement upotrijebiti u roku 6 (šest) mjeseci od datuma otpreme.

CEM III A - smanjenje CO2

CEM III A - smanjenje CO2